• logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

V průběhu kalendářního roku 2011 jsme realizovali projekt s názvem "Sportovně-turistické centrum Hadinka" (reg. č. CZ.1.10/2.2.00/06.00876).

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce sportovního centra Hadinka (a to včetně doprovodné infrastruktury pro naše návštěvníky), jejímž výstupem bylo zvýšení kvality nabízených služeb této turistické ubytovny a zvýšení standardu ubytovacího zařízení pomocí jeho certifikace. Kromě kompletně zrekonstruované ubytovací části nabízí turistická ubytovna díky finančnímu příspěvku z fondů EU nově také prostor pro rodiče s dětmi (rekonstruované dětské hřiště v exteriéru budovy, dětský koutek) či možnost příjmu a ubytování osob s tělesným postižením (nové apartmá pro ZTP včetně veškerého sociálního příslušenství přímo na pokoji, bezbariérový přístup do budovy pomocí nájezdové rampy).

Projekt napomohl také k vytvoření dalších doprovodných aktivit turistického centra Hadinka, využívat proto můžete nejen vybavený fitness či stolní tenis, ale i venkovní odpočívadlo, miniprodejnu potravin nebo vybavenou konferenční místnost včetně dataprojektoru a plátna pro pořádání výjezdních seminářů, školení, teambuildingů či konferencí. Realizací projektu došlo také k vybavení sportovně-turistického centra Hadinka jízdními koly, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Toto cyklistické vybavení lze zapůjčit přímo v ubytovací budově Hadinky, k vyjížďkám do okolí pak láká nejen krásná příroda v oblasti turistického centra, ale i řada památek a významných míst v okolí.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování projektových výdajů) je pan Ladislav Tvarůžka, jednatel centra Hadinka. Projekt byl realizován s celkovým plánovaným rozpočtem dosahujícím částky téměř 10 mil. Kč. Na vrub rozpočtu investora šlo 40 % z této celkových uznatelných výdajů z této částky, zbylých 60 % z celkových uznatelných nákladů akce dle plánovaného rozpočtu bylo financováno pomocí strukturálních fondů EU.